Khác biệt giữa các bản “Thế kỷ 17”

'''[[Thế kỷ]] 17''' là khoảng thời gian tính từ [[thời điểm]] năm [[1601]] đến hết năm [[1700]], nghĩa là bằng 100 năm, trong [[lịch Gregory]], trước thế kỷ XVIII và sau thế kỷ XVI.
==Các sự kiện==
*Năm [[1644]]: Sấm Vương [[Lý Tự Thành]] lật đổ [[Nhà Minh]] , đặt tên nước là [[Đại Thuận]] , nhưng chỉ 2 tháng sau, quân [[Mãn Châu]] cùng với quân của [[Ngô Tam Quế]] tiến vào [[Trung Nguyên]] rồi kéo đến [[Bắc Kinh]] tiêu diệt quân [[Đại Thuận]] , [[Lý Tự Thành]] chết một năm sau đó, mở đầu cho thời kì cai trị [[Trung Hoa]] gần 300 năm của [[Nhà Thanh]]
*Năm [[1700]]: [[Chiến hạm Vasa]] được đóng