Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Mặt Trời”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| 2,5×10<sup>17</sup> km<br />(26.000 [[năm ánh sáng]])
|-
| style="text-align:left;"| Chu kỳ trongquay quanh [[Ngân Hà]]
| ~ 2,25-2,50×10<sup>8</sup> [[Năm Julius (thiên văn)|năm]]
|-