Khác biệt giữa các bản “Lee Jun-ho (ca sĩ)”

|Beatles Code Season 2
|
|Ep 63 với Jun. K và Chansung
|-
|Những người bạn chân đất
|Với Kim Woo Bin và anh quản lý
|-
| rowspan="45" |2016
|Running man
|SBS
|MBC
|Ep 7 (với Taecyeon from 2PM)
|-
|Yoo Hee Yeol Sketchbook
|KBS2
|Cùng 2PM quảng bá Gentlemen's Game
|-
|Entertanment Weekly
|King of Mask Singer
|MBC
|epEp 119 118, 120119
|-
|Wild Beat
|Happy Together
|KBS2
|Ep 498
|-
|Radio Star
|MBC
|Ep 523 tập đặc biệt các vai diễn phản diện
|Ep 523
|-
|Let’s eat together
|JTBC
|Ep 62 với diễn viên Ahn Nae Sang
|Ep 62
|-
|Knowing Brother
|JTBC
|Ep 105 với diễn viên Yoon Se Ah
|-
|I live alone
|MBC
|Với Chan Sung (2PM)
|<sub>Ep 202 vơi</sub>
<sub>Chansung</sub>
|-
|Entertanment Weekly
|18/03/2017 Quảng bá phim ''“Good Manager”''
|-
| rowspan="23" |2018
|Choi Hwa- Jung’s Power Time
|SBS
|SBS
|
= 01/05/2018 với Jang Hyuk, Jung Ryeo Won =
|-
|Choi Hwa- Jung’s Power Time
|SBS
|24/07/2018
|}
 
11

lần sửa đổi