Khác biệt giữa các bản “UTC+08:00”

Đã lùi lại sửa đổi 52005353 của 2001:EE0:4C0F:36B0:24BE:5CA6:9434:2395 (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 52005353 của 2001:EE0:4C0F:36B0:24BE:5CA6:9434:2395 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
* [[Malaysia]]
* [[Mông Cổ]]* (phần lớn quốc gia)
* [[Giờ chuẩn Philippine|Philippines]]
* [[Nga]]
** [[Buryatia]]*
** [[Irkutsk (tỉnh)|Irkutsk]]*
* [[Giờ tại Singapore|Singapore]]
* [[Múi giờ chung của ASEAN|Giờ chuẩn ASEAN]]
 
Người dùng vô danh