Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Xí”

Đã lùi lại sửa đổi 52008288 của 2402:800:4159:DF3:EDD0:5869:B21:AA5A (thảo luận)
(Đã thay đổi mức khóa của “Nguyễn xí” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:01, ngày 13 tháng 2 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
(Đã lùi lại sửa đổi 52008288 của 2402:800:4159:DF3:EDD0:5869:B21:AA5A (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
<nowiki>{{Chống - phá hoại}}</nowiki> {{Thông tin nhân vật hoàng gia
| tên = Nguyễn Xí (阮熾)
| tên gốc =
Người dùng vô danh