Khác biệt giữa các bản “Trí thông minh”

không có tóm lược sửa đổi
{{other uses|Trí tuệ}}
 
'''Trí thông minh''' hay '''trí năng''' được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau bao gồm khả năng [[logic]], [[trừu tượng]], [[sự hiểu biết]], [[tự nhận thức]], [[học tập]], có [[trí tuệ xúc cảm]], [[trí nhớ]], [[kế hoạch]], và [[giải quyết vấn đề]]. Trí thông minh được nghiên cứu rộng rãi ở [[loài người]], nhưng cũng được quan sát ở [[động vật]] và [[thực vật]]. [[Trí tuệ nhân tạo]] là sự mô phỏng trí thông minh ở máy móc và được lập trình trên máy tính.
 
Với nguyên lý [[tâm lý học]], một vài phương án tiếp cận khác nhau tới trí thông minh của con người được áp dụng. Cách tiếp cận tâm lý học đặc biệt quen thuộc với công chúng, cũng như được nghiên cứu nhiều nhất và được sử dụng rộng rãi nhất trong thực tế.<ref name=APA1995>{{Cite journal| doi = 10.1037/0003-066X.51.2.77| year = 1996| last1 = Neisser | first1 = U.| last2 = Boodoo | first2 = G.| last3 = Bouchard | first3 = T. J., J.| last4 = Boykin | first4 = A. W.| last5 = Brody | first5 = N.| last6 = Ceci | first6 = S. J.| last7 = Halpern | first7 = D. F.| last8 = Loehlin | first8 = J. C.| last9 = Perloff | first9 = R.| last10 = Sternberg | first10 = R. J.| last11 = Urbina | first11 = S.| title = Intelligence: Knowns and unknowns| journal = American Psychologist| volume = 51| issue = 2| pages = 77 }} Article in Wikipedia: [[Intelligence: Knowns and Unknowns]]</ref>
Người dùng vô danh