Khác biệt giữa các bản “Trận Bạch Đằng (938)”

Đã lùi lại sửa đổi 51996554 của 2405:4800:2276:B4E4:60D6:F0D9:9C57:92AD (thảo luận)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 51996554 của 2405:4800:2276:B4E4:60D6:F0D9:9C57:92AD (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
Người dùng vô danh