Khác biệt giữa các bản “Nancy (ca sĩ)”

không có tóm lược sửa đổi
Nancy sinh ngày 13 tháng 4 năm 2000 tại Daegu, Hàn Quốc. Cha cô, Richard Jewel McDonie, là một cựu quân nhân người [[Hoa Kỳ]],<ref>1986년 미국 [[프린스턴 대학교]] 역사학과 학사 및 1988년 [[미국 육군 보병학교|미국 육군보병학교]] 출신이며 1986년 [[미국 육군]] [[소위]] 임관하여 이후 1996년까지 10년간을 [[미국 육군]] [[장교]] 복무 후 1996년 [[미국 육군]] [[소령]] 예편.</ref> mẹ cô, Lee Myung-Joo, là một nghệ sĩ violin [[Hàn Quốc]].<ref>[[2016년]] 경기도 성남 [[계원예술고등학교]] 음악학과 [[졸업|졸]] 이후 서울 [[경희대학교]] 관현악부 [[2017년|17학번]] 재학중</ref>. Cô còn có một người chị gái là Brenda Lee McDonie. Nancy sinh tại Hàn Quốc, sau đó chuyển tới sinh sống tại [[Ireland]] tới năm 2002, rồi chuyển tới [[Seattle]], [[Hoa Kỳ]] cho tới hết năm 2008. Năm 2009 cô trở về Hàn Quốc với vai trò là một diễn viên nhạc kịch.
===Giáo dục===
* SeattleTrường Countrytiểu Dayhọc SchoolPortage Pass (trước) → Trường Quốc gia Seattle (trước) → Trường tiểu học Hyoja (tốt nghiệp)
* Trường trung học Kinh thánh (tốt nghiệp)
* Bible Middle School (bỏ học)
* Khoa âm nhạc trung học nghệ thuật Hanlim (tốt nghiệp)
* Middle school graduation education and high school entrance qualification examination
* Đại học Sungshin, Khoa Truyền thông
* Hanlim Entertainment Arts High School Musical Department (tốt nghiệp)
 
== Sự nghiệp ==