Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Niết-bàn”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{portal|Phật giáo}} NiêtNiết-bàn đơn thuần là sự tịch diệt tại cõi trần gian. Trở về vũ trụ không gian hư không.
 
== Từ nguyên ==
Người dùng vô danh