Khác biệt giữa các bản “Bắc Chu Vũ Đế”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Diệt quyền thần ==
Năm [[560]], sau khi Vũ Văn Hộ giết Minh Đế, Nguyên VănThanh HộTỏa phò tá đưa Vũ Văn Ung lên ngôi. Suốt 12 năm, Chu Vũ Đế khiêm nhường không tỏ ra chống đối Vũ Văn Hộ. Ông ta yên tâm Vũ Đế là người dễ điều khiển.
 
Lên ngôi được 1 năm, Chu Vũ Đế bèn hạ lệnh: ''"Phàm là việc lớn đều do Vũ Văn Hộ quyết định, sau đó mới tấu lên"''. Vài năm sau, tiếp tục lại hạ lệnh: ''"Đại trủng Tể Tấn quốc công (tức Vũ Văn Hộ) đức cao vọng trọng, từ nay về sau tất cả các văn thư (bao gồm cả chiếu thư của hoàng thượng) đều chỉ có thể xưng chức vị hoặc tước vị chứ không được xưng tên"''. Đối với việc Vũ Văn Hộ có số vệ binh đông hơn Hoàng đế, Vũ Văn Hộ lạm dụng quyền lực của mình tàn hại trung lương, trọng dụng gian tà, cho đến việc con cháu Hộ bạo ngược, Ung đều nhất loạt không động tới.
 
Kế đó, ông tiêu diệt phe cánh của Hộ và giành lại quyền lực. Vũ Đế phân chia lại quyền lực trong triều. Vũ Đế lập con mình là Lộ công [[Vũ Văn Uân]] làm [[Thái tử]], đồng thời ra lệnh ân xá.
 
<br />
 
== Chính sách ==
Người dùng vô danh