Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/BusMap (lần 3)”

không có tóm lược sửa đổi
;Xóa
;Giữ
#{{bqg}} như ý kiến của mình bên dưới. [[User talk:Đông Minh|<span style="background:#FF0800;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:white;border-radius:10px;">[[File:Heart-beat.gif|20px]]</span></sup> 02:57, ngày 16 tháng 4 năm 2019 (UTC)
;Ý kiến
#Mình thấy bài này cũng được, lúc rày hơi lười chứ dịch sang en.wiki đảm bảo không bị xóa. Chuyện gì trên wiki cũng có thể xảy ra, vài cá nhân không nổi bật nhưng liên quan một số chủ đề được nói tới thế là cũng có mặt trên en.wiki nằm lồng trong bài viết, những cuộc thi hay lễ hội nhỏ tẹo chỉ có tính địa phương (như ở Mỹ)(https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Florida_Harvest_and_Peanut_Festival, https://en.wikipedia.org/wiki/Land_O%27_Lakes_Flapjack_Festival, Kumquat Festival) cũng có bài trên en.wiki, rồi vài nghìn m2 đất (như ở Anh) được gọi là đất dự trữ sinh học địa phương, thế là cũng có bài riêng hẳn hoi trên wiki (https://en.wikipedia.org/wiki/Lake,_Isle_of_Wight, https://en.wikipedia.org/wiki/Lacey%27s_Farm_Quarry; trích từ bài ứng cử wight vừa rồi của wtl), còn nhiều nữa...thế nên tại sao wiki Việt sẽ có lý do khó tính với chủ đề xảy ra ở VN trong khi ở wiki khác đánh giá cao "tính địa phương" của họ? Bài viết này sửa sang lại là nhìn cũng được, vấn đề của nó là ít thông tin quá, chứ bố cục đề mục tốt ấy chứ, nếu nó thất bại trong ứng dụng thì chỉ cần 1 đề mục nói về điều này. [[User talk:Đông Minh|<span style="background:#FF0800;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:white;border-radius:10px;">[[File:Heart-beat.gif|20px]]</span></sup> 17:30, ngày 5 tháng 4 năm 2019 (UTC)