Khác biệt giữa các bản “Bộ đội Biên phòng Việt Nam”

* Viện kiểm sát quân sự Bộ đội Biên phòng
* '''Bộ Tham mưu'''
* Tham mưu trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Văn Nam (Biên phòng)|Nguyễn Văn Nam]]
* '''Cục Chính trị'''<ref>{{Chú thích web|url = http://www.bienphongvietnam.vn/bd-bien-phong-viet-nam/truyen-thong-bo-doi-bien-phong/201-tt05.html|title = Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng 50 năm xây dựng và trưởng thành}}</ref> Thành lập: [[23]]/[[4]]/[[1959]] ({{số năm theo năm và ngày|1959|4|23}})
*Phó Tham mưu trưởng: Đại tá Phạm Thái Sơn
*Phó Tham mưu trưởng: Thiếu tướng Lê Văn Thạo
*Phó Tham mưu trưởng: Đại tá Hoàng Hữu Chiến
*Phó Tham mưu trưởng: Đại tá Phạm Xuân Diệu
*Phó Tham mưu trưởng: Đại tá Trương Thế Tuân
* '''Cục Chính trị'''<ref>{{Chú thích web|url = http://www.bienphongvietnam.vn/bd-bien-phong-viet-nam/truyen-thong-bo-doi-bien-phong/201-tt05.html|title = Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng 50 năm xây dựng và trưởng thành}}</ref> Thành lập: [[23]]/[[4]]/[[1959]] ({{số năm theo năm và ngày|1959|4|23}})
*Chủ nhiệm: Đại tá Nguyễn Anh Tuấn
*Phó Chủ nhiệm: Đại tá Văn Ngọc Quế
*Phó Chủ nhiệm: Thiếu tướng Lê Như Đức
*Phó Chủ nhiệm: Đại tá Nguyễn Quốc Cường
* '''Cục Hậu cần'''
* '''Cục Kỹ thuật'''