Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Reflinks: Converting bare references
 
== Các nguồn đề cập tới Maria ==
*[[Phúc Âm Luca|Phúc âm Luca]] là nguồn đề cập đến Maria nhiều nhất (12 lần), tất cả đều tường thuật trong thời thơ ấu của Giêsu (chương 1:27,30,34,38,39,41,46,56; chương 2:5,16,19,34)<ref>{{chú thích web|title=Sách phúc âm online|url=http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luca%201:27&version=BD2011|title=Luca 1:27|author=Luca|work=BibleGateway.com|accessdate=ngày 17 tháng 3 năm 2013}}</ref><ref>{{chú thích web|title=Sách phúc âm online|url=http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luca%202:5&version=BD2011|title=Luca 2:5|author=Luca|work=BibleGateway.com|accessdate=ngày 17 tháng 3 năm 2013}}</ref>.
*[[Phúc Âm Matthew|Phúc âm Matthew]] đề cập đến bà Maria trong các chương 1:16 <ref>{{chú thích web|title=Sách phúc âm online|url=http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%201:16&version=BD2011|title=Matthew 1:16|author=Matthew|work=BibleGateway.com|accessdate=ngày 28 tháng 2 năm 2013}}</ref>, chương 20<ref>{{chú thích web|title=Sách phúc âm online|url=http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2020&version=BD2011|title=Matthew 20|author=Matthew|work=BibleGateway.com|accessdate=ngày 28 tháng 2 năm 2013}}</ref>, chương 2:11<ref>{{chú thích web|title=Sách phúc âm online|url=http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%202:11%20&version=BD2011|title=Matthew 2:11|author=Matthew|work=BibleGateway.com|accessdate=ngày 28 tháng 2 năm 2013}}</ref> đều trong thời kỳ thơ ấu của Giêsu. Chỉ duy nhất một lần trong chương 13:55 là lúc Giêsu đang đi giảng dạy<ref>{{chú thích web|title=Sách phúc âm online|url=http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2013:55&version=BD2011|title=Matthew 13:55|author=Matthew|work=BibleGateway.com|accessdate=ngày 28 tháng 2 năm 2013}}</ref>.
*[[Phúc Âm Mark|Phúc âm Mark]] chỉ đền cập đến bà một lần <ref>{{chú thích web|title=Sách phúc âm online|url=http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%206:3&version=BD2011|title=Mac Cô 6:3|author=Mac Cô|work=BibleGateway.com|accessdate=ngày 28 tháng 2 năm 2013}}</ref> và một lần khác đề cập đến người mẹ của Giêsu mà không nêu tên bà <ref>{{chú thích web|title=Sách phúc âm online|url=http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%203:31&version=BD2011|title=Mác 3:31|author=Mac Cô|work=BibleGateway.com|accessdate=ngày 28 tháng 2 năm 2013}}</ref>.
*[[Phúc Âm John|Phúc âm John]] nói về bà hai lần, nhưng không bao giờ đề cập đến tên của bà mà thường mô tả như là mẹ của Giêsu. Lần đầu tại [[tiệc cưới ở Cana]] (chương 2:1-12)<ref>{{chú thích web|title=Sách phúc âm online|url=http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%202:1-12&version=BD2011|title=Phúc âm John 2:1-12|author=Phúc âm John|work=BibleGateway.com|accessdate=ngày 17 tháng 3 năm 2013}}</ref>, lần thứ hai đề cập đến bà khi đứng gần thập giá Giêsu chịu tử nạn (chương 19:25-26)<ref>{{chú thích web|title=Sách phúc âm online|url=http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%2019:25-26&version=BD2011|title=Phúc âm John 19:25-26|author=Phúc âm John|work=BibleGateway.com|accessdate=ngày 17 tháng 3 năm 2013}}</ref>,.
*[[Sách Công vụ Tông đồ]] tường thuật bà Maria và những người môn đệ của Giêsu hội họp tại căn phòng kín sau khi ông lên trời (chương 1:14).
*[[Sách Khải Huyền]] chương 12:1 có đề cập "người phụ nữ mặc áo [[Mặt Trời]]" nhưng không hề liên hệ đến bà Maria. Tuy nhiên, các học giả Kinh Thánh liên hệ điều này và cho rằng đó chính là hình ảnh của Maria<ref>{{chú thích web|title=Sách phúc âm online|url=http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2012:1&version=BD2011|title=Sách Khải Huyền 12:1|author=Sách Khải Huyền|work=BibleGateway.com|accessdate=ngày 28 tháng 2 năm 2013}}</ref>.
===Trong Tân Ước===
====Gia đình và thời thơ ấu====
[[Tập tin:Vladimirskaya.jpg|nhỏ|trái|upright|[[Đức Mẹ Vladimir]], một trong những bức họa linh thiêng nhất về [[Theotokos]] (Theotokos là tiếng Hy Lạp có nghĩa là Đức Mẹ).]]
 
[[Chính Thống giáo Đông phương|Chính thống giáo Đông phương]] gồm có một số lượng truyền thống lớn về Đức Mẹ, [[Theotokos]].<ref name="McNally168">McNally, Terrence, ''What Every Catholic Should Know about Mary'' ISBN 1-4415-1051-6 pages 168–169</ref> Chính Thống giáo tin rằng bà đã và vẫn là trinh nữ trước và sau khi chúa Giê-su sinh ra.<ref name=Fairbairn >''Eastern Orthodoxy through Western eyes'' by Donald Fairbairn 2002 {{ISBN|0-664-22497-0}} page 99-101</ref> Cái tên ''[[Theotokia]]'' (hay còn gọi là thánh ca Maria) là một phần thiết yếu của [[tĩnh tâm]] trong Chính Thống giáo và sự tôn sùng của họ đã làm cho Theotoko trở thành nhân vật quan trọng nhất chỉ sau chúa Giê-su.<ref name="Dragas">''Ecclesiasticus II: Orthodox Icons, Saints, Feasts and Prayer'' by George Dion Dragas 2005 ISBN 0-9745618-0-0 pages 81-83</ref> Trong truyền thống Chính Thống giáo, các cấp bậc của các thánh bắt đầu từ trên xuống thấp như sau: Theotoko, [[thiên sứ|thiên thần]], [[tiên tri]], [[Mười hai sứ đồ|tông đồ]], các Cha, [[Tử đạo|Thánh tử đạo]]... Đức Mẹ được xếp bậc cao hơn cả thiên thần. Đức Mẹ còn được tôn vinh làm "Đức Mẹ của các thiên thần."<ref name="Dragas"autogenerated1>''Ecclesiasticus II: Orthodox Icons, Saints, Feasts and Prayer'' by George Dion Dragas 2005 {{ISBN|0-9745618-0-0}} pages 81-83</ref>
 
Quan điểm của [[Giám mục giáo hội]] vẫn giữ một vai trò quan trọng trong quá trình hình thành cách nhìn về Maria của Chính Thống giáo. Tuy nhiên, quan điểm Chính Thống giáo về Đức Mẹ là từ các [[bài thánh ca ngắn]] (tiếng Anh" Doxology") thay vì có tính chất học thuật: những quan điểm của họ được trình bày qua những bài thánh ca, ca tụng, thơ tế lễ và sự tôn sùng của các biểu tượng. Một trong những bài thánh ca được nhiều người yêu thích nhất là [[Akathist]], nó được hiến dâng tới Maria và nó nhiều khi còn được gọi là ''[[Akathist tới Theotokos|Bài thánh ca Akathist]]''.<ref>''The Everything Mary Book'' by Jenny Schroedel 2006 ISBN 1-59337-713-4 page 90</ref> Năm trong mười hai đại lễ của Chính Thống giáo dùng để ăn mừng tôn sùng Maria.<ref name=Fairbairn >''Eastern Orthodoxy through Western eyes'' by Donald Fairbairn 2002 {{ISBN|0-664-22497-0}} page 99-101</ref> Ngày [[lễ Chính Thống giáo]] trực tiếp liên kết danh tính Đức Mẹ như Đức Mẹ của đức Chúa trời còn với biểu tượng tôn sùng.<ref>Vasilaka, Maria ''Images of the Mother of God: perceptions of the Theotokos in Byzantium'' 2005 ISBN 0-7546-3603-8 page 97</ref> Các lễ Chính Thống giáo khác cũng có liên kết với những mầu nhiệm của biểu tượng của Theotoko.<ref name="Dragas"/>
 
==== Tin Lành ====
Cộng đồng [[Tin Lành|Tin lành]] tin có sự hoài thai Giêsu một cách mầu nhiệm của bà Maria, nhưng cho rằng bà Maria chỉ đồng trinh cho đến khi sinh Giêsu, sau đó không còn đồng trinh nữa. Thậm chí một số phái Tin lành cho rằng Kinh Thánh nói bà Maria sau khi sinh Giêsu còn sinh cho ông [[Thánh Giuse|Giuse]] một số người con một cách bình thường như các phụ nữ khác. Họ đã trích dẫn những câu Kinh Thánh nói về việc bà Maria có con thêm với ông Giuse, như trong Phúc âm Mátthêu (13:55-56) có nói: "... Anh em Ngài (Giêsu) có phải là Giacô, Giosep, Simson, Giuđa ?" <ref>{{chú thích web|title=Sách phúc âm online|url=http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%2013&version=BD2011|title=Matthew 13|author=Matthew|work=BibleGateway.com|accessdate=ngày 28 tháng 2 năm 2013}}</ref>, hoặc sách Giăng (2:12) còn nói rõ hơn: "Sau việc đó, anh em và môn đệ Ngài (Giêsu) đều xuống thành Ca-bê-na-um" <ref>{{chú thích web|title=Sách phúc âm online|url=http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%202;%2012&version=BD2011|title=John 2; 12|author=John|work=BibleGateway.com|accessdate=ngày 28 tháng 2 năm 2013}}</ref>. Do vậy, Tin Lành chỉ dành sự quan tâm bà Maria về vị trí là mẹ trần thế của Giêsu chứ không tôn sùng bà Maria như Công giáo. Bà Maria chỉ có công sinh và nuôi dạy Giêsu, chứ không phải là mẹ thần tính của Thiên Chúa<ref>{{chú thích web|url=http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/162/0/955/Khai_quat_ve_dao_Tin_Lanh|author=Vụ Tin lành, Ban Tôn giáo Chính phủ|title=Khái quát về đạo Tin Lành|work=BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ |accessdate=ngày 19 tháng 2 năm 2013}}</ref>.
=== Hồi giáo ===
[[Tập tin:Virgin Mary and Jesus (old Persian miniature).jpg|nhỏ|"Trinh nữ Maria và Giêsu", [[tiểu họa]] cổ của [[Iran|Ba Tư]]]]
Maria cũng được ghi nhận như là một phụ nữ có vị trí đặc biệt và vinh dự trong [[Hồi giáo]]. Có thể nói rằng, Maria được đề cập trong [[Qur’an|Kinh Qur'an]] nhiều hơn trong [[Tân Ước]]. Tên bà được nhắc đến 34 lần trong Chương III của Kinh Qur'an, hơn cả số lần trong Kinh thánh<ref name="Giáo phận Đà Lạt"/><ref name="threetestaments"/>. Có cả một chương "Mẹ Maria" (Mariam) được các tín đồ Hồi giáo diễn tả là chương hay nhất trong toàn bộ kinh Qur'an. Maria là phụ nữ duy nhất được nêu đích danh trong Kinh Qur'an.<ref name="threetestaments">{{chú thích sách|url=http://books.google.com/books?id=AdhJXPLN1QMC&pg=PA430&dq=mary+mentioned+in+quran&hl=en&sa=X&ei=DbszUfjvIYGoqgGd_YCgBA&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=mary%20mentioned%20in%20quran&f=false|title=Tree Testaments|author=Brian Arthur Brown|publisher=Rowman & Littlefield|pages=430|year=2012}}</ref> Chương III trong kinh Qur'an là chương Imran, theo tên của Cha bà Maria. Đây là chương duy nhất có nói đến thân phận của một người [[phụ nữ]] ở kinh Qur'an <ref name="Al-Qurʾān1">{{chú thích web|url=http://al-quran.info/#3:1|title=Āl ʿImrān, The Family of Imran|work=Al-Qurʾān- online qranic project|author=Chương 3, kinh Qur'an |accessdate=ngày 28 tháng 2 năm 2013}}</ref>. Trong Hồi giáo, bà xuất hiện với địa vị là mẹ của "tiên tri Giêsu"<ref name="Giáo phận Đà Lạt"autogenerated2>{{chú thích web|url=http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/ThanhMauHoc/07AboutMary.htm|title=Đức Maria trong các tôn giáo khác|work=Giáo phận Đà Lạt- Thánh mẫu học|author=Trầm Thiên Thu, dịch tổng hợp|date=ngày 4 tháng 7 năm 2012 |accessdate=ngày 28 tháng 2 năm 2013}}</ref>. Kinh Qur'an nói về việc Maria dâng mình trong Đền thờ Giêrusalem, về lễ tẩy trần, về cuộc truyền tin, về sự trinh thai và về việc sinh Giêsu. Maria được Hồi giáo nhận biết và tôn kính là người được thánh hóa và cao trọng nhất trong các phụ nữ, và là sự hoàn hảo tâm linh: "Các thiên thần nói: ''Maria! Thiên Chúa đã chọn bà và thanh tẩy bà – chọn bà hơn hẳn các phụ nữ ở mọi quốc gia''"<ref name="Al-Qurʾān6">{{chú thích web|url=http://al-quran.info/#3:42|title=Āl ʿImrān, The Family of Imran|work=Al-Qurʾān- online qranic project|author=Chương 3, câu 42, kinh Qur'an |accessdate=ngày 28 tháng 2 năm 2013}}</ref> và "''Maria! Xin thờ lạy Thiên Chúa: Xin phủ phục, và quỳ gối (khi cầu nguyện) với những người cùng quỳ gối''" <ref name="Al-Qurʾān7">{{chú thích web|url=http://al-quran.info/#3:43|title=Āl ʿImrān, The Family of Imran|work=Al-Qurʾān- online qranic project|author=Chương 3, câu 43, kinh Qur'an |accessdate=ngày 28 tháng 2 năm 2013}}</ref>.
 
Điều ngạc nhiên đối với nhiều người Công giáo là Hồi giáo chấp nhận "sự đồng trinh trọn đời" của Maria, gián tiếp có nghĩa là Vô nhiễm Nguyên tội – hai tín điều chính về Maria của Công giáo. Trong kinh Qur'an, bà Maria được nhận biết là thụ tạo duy nhất không mắc Tội Tổ Tông từ trước khi làm người, được giữ thoát khỏi mọi tội suốt cả đời. Trong lời cầu nguyện của Maria trong kinh Qur'an: "''Lạy Chúa, con dấn thân phục vụ Ngài từ trong lòng con. Xin Ngài thương nhận. Chỉ mình Ngài lắng nghe và thấu suốt mọi sự''"<ref name="Al-Qurʾān4">{{chú thích web|url=http://al-quran.info/#3:35|title=Āl ʿImrān, The Family of Imran|work=Al-Qurʾān- online qranic project|author=Chương 3, câu 35, kinh Qur'an |accessdate=ngày 28 tháng 2 năm 2013}}</ref>. Và khi Maria sinh [[Giê-su|Chúa Con]], Maria nói: "''Lạy Chúa, con được gọi là mẹ của Người. Xin bảo vệ con và con cháu khỏi [[Satan]]... và xin Con Chúa chấp nhận con''" <ref name="Al-Qurʾān5">{{chú thích web|url=http://al-quran.info/#3:37|title=Āl ʿImrān, The Family of Imran|work=Al-Qurʾān- online qranic project|author=Chương 3, câu 37, kinh Qur'an |accessdate=ngày 28 tháng 2 năm 2013}}</ref>.
[[Thể loại:Thánh Chính Thống giáo Đông phương]]
[[Thể loại:Thánh Giuse]]
== References ==
<references />