Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/BusMap (lần 3)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
;Xóa
#{{bqx}} Cảm giác nội dung hơi chung chung, như kiểu tờ rơi giới thiệu sản phẩm. Thành tựu (doanh thu, khách hàng, ảnh hưởng) không được nhắc tới, có vẻ phần mềm cũng không được phổ thông lắm? [[Thành viên:DangTungDuong|DangTungDuong]] ([[Thảo luận Thành viên:DangTungDuong|thảo luận]]) 07:51, ngày 16 tháng 4 năm 2019 (UTC)
:bạn này bài viết nào cũng muốn xóa. Ích kỷ quá, thảo luận vs bạn Future thì chicho rằng mình hiểu biết nhiều hơn, mong ngoài cuộc sống bạn không sống và làm việc như vậy. Thân. [[Đặc biệt:Đóng góp/123.24.94.246|123.24.94.246]] ([[Thảo luận Thành viên:123.24.94.246|thảo luận]]) 07:56, ngày 16 tháng 4 năm 2019 (UTC).
;Giữ
#{{bqg}} như ý kiến của mình bên dưới. [[User talk:Đông Minh|<span style="background:#FF0800;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:white;border-radius:10px;">[[File:Heart-beat.gif|20px]]</span></sup> 02:57, ngày 16 tháng 4 năm 2019 (UTC)
Người dùng vô danh