Khác biệt giữa các bản “Bộ đội Biên phòng Việt Nam”

*Phó Chủ nhiệm: Đại tá Nguyễn Quốc Cường
* '''Cục Hậu cần'''
*Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Đức Mạnh
*Chính ủy: Đại tá Đồng Ngọc Luân
*Phó Cục trưởng: Đại tá Tạ Đình Khanh
*Phó Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
*Phó Cục trưởng: Đại tá Sa Văn Tâm
* '''Cục Kỹ thuật'''
*Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Đình Quân
*Phó Cục trưởng: Đại tá Trần Văn Tâm
*Phó Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Văn Long
* '''[[Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng Việt Nam|Cục Trinh sát]]''' Thành lập: [[23]]/[[4]]/[[1959]] ({{số năm theo năm và ngày|1959|4|23}})
* '''[[Cục Phòng, chống Ma túy và tội phạm]]''' Thành lập: [[28]]/[[1]]/[[2005]] ({{số năm theo năm và ngày|2005|1|28}})
*Cục trưởng: Thiếu tướng Ngô Thái Dũng
*Phó Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Văn Hiệp
*Phó Cục trưởng: Đại tá Bùi Văn Lua
* '''[[Cục Cửa khẩu Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Cửa khẩu]]:''' Thành lập: [[4]]/[[3]]/[[2009]] ({{số năm theo năm và ngày|2009|3|4}})
*Cục trưởng: Đại tá Lê Văn Phúc
*Phó Cục trưởng: Đại tá Lê Anh Tuấn
*Phó Cục trưởng: Đại tá Đoàn Tòng
 
=== Đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ đội Biên phòng ===