Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ký hiệu cờ vua đại số”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Nước nhập thành ===
Nước [[nhập thành (cờ vua)|nhập thành]] ngắngần được ký hiệu là <code>0-0</code>, còn nhập thành dàixa là <code>0-0-0</code>.
 
=== Nước chiếu, chiếu hết ===