Khác biệt giữa các bản “Thư điện tử”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{1000 bài cơ bản}}
[[Tập tin:2016-03-22-trojita-home.png|nhỏ|phải|Ảnh chụp màn hình hiển thị trang "Hộp thư đến" của hệ thống thư điện tử, nơi người dùng có thể nhìn thấy thư mới và thực hiện các tác vụ như đọc, xóa, lưu trữ và trả lời các thư này]]
[[Tập tin:(at).svg|thumb|Ký hiệu [[A còng]] trong địa chỉ thư điện tử [[SMTP]]<ref name=":0">{{chú thích web|url=https://tools.ietf.org/html/rfc5321#section-2.3.11|title=RFC 5321 – Simple Mail Transfer Protocol|accessdate=ngày 19 tháng 1 năm 2015|work=Network Working Group|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150116021100/http://tools.ietf.org/html/rfc5321#section-2.3.11|archivedate=ngày 16 tháng 1 năm 2015|df=}}</ref>]]
'''Thư điện tử''' ('''email''' hay '''e-mail''') là một phương thức trao đổi tin nhắn giữa những người sử dụng các thiết bị điện tử. Thư điện tử lần đầu tiên được đưa vào sử dụng hạn chế trong thập niên 60 và đến giữa những năm 1970 có dạng như ngày nay gọi là email. Thư điện tử hoạt động qua các mạng máy tính mà hiện nay chủ yếu là [[Internet]]. Một số hệ thống thư điện tử ban đầu yêu cầu người gửi và nhận đều trực tuyến tại cùng thời điểm, giống với [[nhắn tin tức thời]]. Hệ thống thư điện tử ngày nay được dựa trên một mô hình lưu và chuyển tiếp. Các máy chủ thư điện tử chấp nhận, chuyển tiếp, phân phối và lưu tin nhắn. Người dùng cũng như máy tính của họ không bắt buộc đang trực tuyến cùng lúc; họ cần kết nối trong chốc lát, thường là tới một máy chủ thư điện tử hay một giao diện [[email trên nền web|email trên nề]]<ref name=":0" />[[email trên nền web|n web]] miễn là có chức năng gửi hoặc nhận tin nhắn.
 
Ban đầu thư điện tử được xây dựng với dạng ký tự thuần văn bản [[ASCII]] trao đổi trung gian, thư điện tử Internet được mở rộng bởi [[MIME|giao thức mở rộng thư điện tử In]]<ref>{{Chú thích web|url=|title=|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>[[MIME|ternetInternet đa mục đích]] có chứa văn bản dưới nhiều bộ ký tự và nội dung đa phương tiện đính kèm. Thư điện tử quốc tế với những địa chỉ thư điện tử sử dụng [[UTF-8]], đã được chuẩn hóa nhưng tính đến năm 2017 nó vẫn chưa được áp dụng rộng rãi.<ref name=first>{{cite web|url=http://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/datamail-worlds-first-free-linguistic-email-service-supports-eight-india-languages/articleshow/54923001.cms|title=DataMail: World's first free linguistic email service supports eight India languages|publisher=|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161022080739/http://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/datamail-worlds-first-free-linguistic-email-service-supports-eight-india-languages/articleshow/54923001.cms|archivedate=2016-10-22|df=}}</ref>
 
Lịch sử các dịch vụ thư điện tử Internet hiện đại truy tính từ [[ARPANET]] thời kỳ đầu với những tiêu chuẩn về việc mã hóa các tin nhắn thư điện tử được công bố ngay từ năm 1973 (RFC 561). Một bức thư điện tử được gửi vào đầu những năm 1970 trông rất giống với thư điện tử cơ bản được gửi đi ngày nay. Thư điện tử có vai trò quan trọng trong việc tạo ra Internet,<ref>{{Harv|Partridge|2008}}</ref> và việc chuyển đổi từ ARPANET sang Internet vào đầu những năm 1980 đã tạo ra cốt lõi cho các dịch vụ hiện tại.
 
== Phương thức hoạt động của một hệ thống thư điện tử ==
[[Tập tin:How e-mail works.gif|nhỏ|400px|Hoạt động của hệ thống thư điện tử|liên_kết=Special:FilePath/How_e-mail_works.gif]]
Hoạt động của hệ thống thư điện tử hiện nay có thể được minh họa qua phân tích một ví dụ như sau
# Nguyễn dùng [[#CLIENT|MUA]] của mình để soạn một lá thư có [[#Cấu trúc chung của một địa chỉ email|địa chỉ]] người nhận là Trần với địa chỉ là Tran@b.org. Nguyễn nhấn nút ''Send'' và phần mềm thư điện tử của Nguyễn áp dụng SMTP để gửi mẫu thông tin (lá thư) đến [[#AGENT|MTA]], hay máy chủ thư điện tử, của Nguyễn. Trong ví dụ thì máy chủ này là smtp.a.org được cung cấp từ [[nhà cung cấp dịch vụ Internet|dịch vụ Internet]] của Nguyễn.
Người dùng vô danh