Khác biệt giữa các bản “Phòng công chứng”

Trang mới: “* Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng. Phòng công chứng s…”
(Trang mới: “* Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng. Phòng công chứng s…”)
(Không có sự khác biệt)
11

lần sửa đổi