Khác biệt giữa các bản “Sao y công chứng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Văn phòng công chứng, phòng công chứng
 
=== '''Tham khảo''' ===
 
* [http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=36877&Keyword=lu%E1%BA%ADt%20c%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng Luật công chứng 2014]
* [http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=52553&Keyword=23/2015/N%C4%90-CP Nghị định 23/2015/NĐ-CP]
* [https://bankervn.com/cong-chung-la-gi-chung-thuc-la-gi/ Phân biệt công chứng và chứng thực]
 
<br />
Người dùng vô danh