Khác biệt giữa các bản “Tổ chức hành nghề công chứng”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Tổ chức hành nghề công chứng bao gồm Phòng công chứngVăn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy đị…”)
 
n
# Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật công chứng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
 
=== '''Nguồn tham khảo''' ===
<br />
11

lần sửa đổi