Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước”

* Ernest nhiều thứ, [http://www.marxists.org/archive/mandel/1980/xx/hismatstate.htm ''Vật Lịch sử và nhà Nước Tư bản''].
* Paul Boccara et al. ''Le Capitalisme Monopoliste Chánh''. Paris: Phiên bản xã hội, 1971 (2 tập).
* G. N. Sorvina et al., "VaiThe tròRole củaof nhàthe NướcState trongin Hệthe thốngSystem củaof NướcState ĐộcMonopoly quyền chủ nghĩa Tư bảnCapitalism", trongin: ''ViệcThe giảngTeaching Dạyof chínhPolitical Trị, kinh TếEconomy: MộtA bàiCritique phêof bình của KhôngNon Marxian lý Thuyết''Theories. Moscow: Tiến nămProgress, 1984, trangpages 171-179.
* Ben Tốt Và Laurence Harris, ''đọc Lại Vốn.''
* Jacques Valier, ''Le Parti Communiste Francais Et Le Capitalisme Monopoliste Chánh'', 1976