Khác biệt giữa các bản “Văn phòng công chứng”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Văn phòng công chứng và Phòng công chứng là hai [[Tổ chức hành nghề công chứng|tổ chức được phép hành nghề công chứng]] tại Việt Nam. Văn phòng công chứng hoạt động theo quy định của Luật công chứng do Quốc hội Nhà nước XHCN Việt Nam bàn hành ngày 20/06/2014 và và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan<ref>{{Chú thích web|url=http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=36877&Keyword=lu%E1%BA%ADt%20c%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng|title=Luật công chứng 2014|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
 
==Cơ cấu tổ chức==
11

lần sửa đổi