Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phản ứng hạt nhân”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Ví dụ''': bắn phá hạt nhân nguyên tử [[liti]] <sup>6</sup>Li bằng hạt [[hydro]] <sup>2</sup>H được 2 nguyên tử [[heli]] <sup>4</sup>He và giải phóng 22,4 [[mêga|M]][[electronvolt|eV]]
: <sup>6</sup>Li + <sup>2</sup>H → 2 <sup>4</sup>He + 22,4 MeV <br>
: Lượng năng lượng giải phóng được tính theo [[định luật bảo toàn năng lượng -khối lượng]], phương trình: [[năng lượng|E]] = [[khối lượng|m]].[[vận tốc ánh sáng|c]]<sup>2</sup>:
: m<sub>Li</sub> = 6,015 [[Đơn vị khối lượng nguyên tử|u]], m<sub>He</sub> = 4,0026 u và m<sub>H</sub> = 2,014 u
: chênh lệch khối lượng Δm = m<sub>Li</sub> + m<sub>H</sub> - 2.m<sub>He</sub> = 0,0238 u
Người dùng vô danh