Khác biệt giữa các bản “Parkour”

không có tóm lược sửa đổi
*Dash Vault: Động tác vưọt chướng ngại vật nâng cao khi nhảy dung một chân qua trước rồi cho chân còn lại qua sau đó dung hai tay đẩy thân về phía trước.
*Double Kong: Động tác nâng cao của Kong Vault khi dung thân chổng lên trời rồi dung hai tay vượt qua vật cản.
palm spin: dùng tay chống lên một vật rồi quay người lại
 
=== Rủi ro ===
Người dùng vô danh