Khác biệt giữa các bản “Tô Văn Vũ”

Trang mới: “{{Thông tin tiểu sử bóng đá 2 | name = Tô Văn Vũ | image = | caption = | birth_date = {{birth date and age|1993|10|20}} | birth_place = [[Thanh Hóa]…”
(Trang mới: “{{Thông tin tiểu sử bóng đá 2 | name = Tô Văn Vũ | image = | caption = | birth_date = {{birth date and age|1993|10|20}} | birth_place = [[Thanh Hóa]…”)
(Không có sự khác biệt)