Khác biệt giữa các bản “Võ Đang (núi)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
{{redirect|WudangVõ Đang}}
{{Infobox UNESCO World Heritage Site
| WHS = Tổ hợp công trình cổ tại núi Võ Đang
| Year = 1994
| map_width = 250
| locmapin = China Hubei#China
| coordinates = {{coord|32.400833|N|111.003889|E|type:mountain_region:CN|format=dms|display=inline,title}}
}}