Khác biệt giữa các bản “Biển xe cơ giới Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Huyện Hồng Ngự: '''''66-G1'''''
*Huyện Tân Hồng: '''''66-K1'''''
*Huyện Lai Vung: '''''66-L1'15096''''
*Huyện Tháp Mười: '''''66-M1'''''
*Huyện Tam Nông: '''''66-N1'''''
Người dùng vô danh