Khác biệt giữa các bản “John Bell Hood”

không có tóm lược sửa đổi
|branch= [[Lục quân Hoa Kỳ]]<br/>[[Lục quân Liên minh miền Nam]]
|serviceyears=1853&ndash;1861 (Hoa Kỳ)<br/>1861&ndash;1865 (miền Nam)
|rank=[[Tập tin:Union army 2nd1st lt rank insignia.jpg|35px]] [[ThiếuThượng úy|ThiếuThượng úy (Hoa Kỳ)]]<br/>[[Tập tin:CSAGeneral.png|35px]] [[Trung tướng|Trung tướng (miền Nam)]]
|commands=[[Lữ đoàn Texas]]<br/>[[Quân đoàn 2, Binh đoàn Tennessee]]<br/>[[Binh đoàn Tennessee]]
|unit=