Khác biệt giữa các bản “Micae Hoàng Đức Oanh”

không có tóm lược sửa đổi
|tòa = [[Giáo phận Kon Tum]]
|bổ nhiệm = Ngày 16 tháng 7 năm 2003
|tựu nhiệm = Ngày 1828 tháng 8 năm 2003
|hết nhiệm = Ngày 7 tháng 10 năm 2015
|tiền nhiệm = [[Phêrô Trần Thanh Chung]]
<!---------- Truyền chức --------->
|thụ phong = Ngày 22 tháng 12 năm 1968
|tấn phong = Ngày 1828 tháng 8 năm 2003
|thăng hồng y =
|cấp bậc =