Khác biệt giữa các bản “Ancol”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
::Ví dụ: CH<sub>3</sub>-CH<sub>2</sub>-OH (etanol) là ancol một lần ancol còn OH-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-OH (etylen glycol) là ancol hai lần ancol.
 
Lưu ý là một số tài liệu cho rằng [[phenol]] C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OH là một dạng ancol, tuy nhiên phênolphenol có một số tính chất hóa học khác hẳn tính chất hóa học chung của ancol và một số nhà khoa học đã xếp phenol và các [[dãy đồng đẳng]] của nó vào nhóm phenol do các chất này thể hiện tính axit rõ rệt. Ví dụ phenol có phản ứng với chất [[bazơ]] như NaOH còn ancol thì không có phản ứng như thế.
 
== Tính chất vật lý và hóa học ==
Người dùng vô danh