Khác biệt giữa các bản “Micae Hoàng Đức Oanh”

 
==Tông truyền==
Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh được tấn phong năm 2003, thời [[Giáo hoàng Gioan Phaolô II]], bởi:<ref name=cat>/>
* Chủ phong: Giám mục [[Phêrô Trần Thanh Chung]], nguyên Giám mục chính tòa [[Giáo phận Kon Tum]].
* Phụ phong: Giám mục [[Phaolô Nguyễn Văn Hòa]], Giám mục chính tòa [[Giáo phận Nha Trang]] và giám mục [[Phêrô Nguyễn Soạn]], giám mục chính tòa [[Giáo phận Qui Nhơn]]