Khác biệt giữa các bản “Viết tắt”

không có tóm lược sửa đổi
*k/g: kính gửi
*th/g: thân gửi
*v/v: về việc, vân vân
 
===Giảm bớt mẫu âm===
Một số danh từ ngoại quốc cũng du nhập tiếng Việt dưới dạng viết tắt như:
*bis: [[tiếng Pháp]] có nghĩa là "lần nữa", thường dùng trong cách viết [[địa chỉ]] ở Việt Nam khi xưa có một căn nhà, sau chia thành hai thì cả hai giữ cùng số nhà nhưng một căn sẽ kèm chữ "bis" như: "12 đường Lê Thái Tổ" và "12''bis'' đường Lê Thái Tổ".
*[[CD]]: đọc là "xi-đi" theo [[tiếng Anh]] ''compact disc , công dân''
*[[DVD]]: đọc là "đi-vi-đi" ''digital video disc''
*[[HIV]], [[SIDA]], [[AIDS]]
Người dùng vô danh