Khác biệt giữa các bản “Phong trào Đồng khởi”

n
S
n (Ab)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (S)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
- Phong trào đã giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ
 
- Làm lunnhlunng lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm
 
- Đánh dấu bước phát triển của Việt Nam từ thế bị động sang thế chủ động tấn công
2

lần sửa đổi