Mở trình đơn chính

Các thay đổi

SLCT: 2 <ref name=Bulgakov > giống nhau, đánh tắt (/) 1 thẻ
Kể từ sau [[Cải cách Kháng Cách]], việc sùng kính và tôn kính bà Maria đã có sự khác biệt theo từng giáo phái Kitô giáo. Ví dụ như các tín đồ Tin Lành thì việc sùng kính Maria rất ít nhưng đối với Chính Thống giáo Đông phương thì Maria được coi là nhân vật được tôn kính nhất, thậm chí còn được coi trọng hơn cả [[Cherubim]] và [[Seraphim]].<ref name="Fairbairn" />
 
Nhà thần học Chính Thống giáo [[Sergei Bulgakov]] có viết: "Tình yêu và sự tôn kính của Đức Mẹ Maria đồng trinh thiêng liêng là linh hồn của đạo giáo Chính Thống Đông phương. Một đức tin trong đó chúa Giê-su phủ nhận mẹ của người là một đức tin khác, đều này có nghĩa là Maria và đức tin Chính Thống giáo Đông phương là một."<ref name="Bulgakov">''The Orthodox Church'' by Serge? Nikolaevich Bulgakov 1997 ISBN 0-88141-051-9 page 116</ref>
 
Tuy công giáo Rôma và Chính Thống giáo tôn sùng và tôn kính Maria nhưng họ không coi Maria là thần thánh và cũng không có thờ lạy bà. Công giáo Rôma coi Maria ở dưới quyền chúa Giê-su nhưng bà lại hơn mọi sự khác.<ref>''Miravalle, Mark. Introduction to Mary'’. 1993 Queenship Publishing ISBN 978-1-882972-06-7 pages 92–93''</ref> Cùng quan điểm, thần học [[Sergei Bulgakov]] viết tuy cách nhìn Chính Thống giáo về Maria là vượt hơn mọi sự vật và không ngừng cầu nguyện với chúa qua bà là trung gian nhưng bà không thể thay thế đáng toàn năng là chúa Giê-su.<ref name=Bulgakov >''The Orthodox Church'' by Serge? Nikolaevich Bulgakov 1997 {{ISBN|0-88141-051-9}} page 116</ref> Ông còn viết: "Hãy tôn sùng Maria nhưng chỉ thờ lạy mỗi mình Chúa".<ref>''The Orthodox word'', Volumes 12–13, 1976 page 73</ref> Công giáo Rôma dùng từ ''[[hyperdulia]]'' để chỉ sự tôn kính cho Maria thay vì chữ ''[[latria]]'', chỉ dành cho Đức Chúa trời và chữ ''[[dulia]]'' cho các Thánh.<ref>Trigilio, John and Brighenti, Kenneth ''The Catholicism Answer Book'' 2007 ISBN 1-4022-0806-5 page 58</ref> Các định nghĩa của ba thứ bậc ''latria'', ''hyperdulia'' và ''dulia'' được phát nguồn từ [[hội đồng thứ hai của Nicaea]] vào năm 787.<ref>''The History of the Christian Church'' by Philip Smith 2009 ISBN 1-150-72245-2 page 288</ref>