Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Cheers!/Lưu 10”

(Đề mục mới: →‎#1Lib1Ref May 2019)
Thẻ: Thông báo gửi rộng rãi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
==Gặp gỡ người của WMF==
Sắp tới WMF sẽ cử người thăm chúng ta, có thể gặp ở thành phố HCM được không? Nhờ bác xem thử sắp xếp cho cái hẹn, tôi sẽ kêu gọi thêm nhiều người nữa. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 02:43, ngày 8 tháng 4 năm 2019 (UTC)
:Khi nào vậy bạn?[[Thành viên:Cheers!|Prof. Cheers!]] ([[Thảo luận Thành viên:Cheers!|thảo luận]]) 02:35, ngày 22 tháng 4 năm 2019 (UTC)
 
== #1Lib1Ref May 2019 ==