Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cộng hòa Nhân dân Ba Lan”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
{{Hộp thông tin cựu quốc gia
{{Infobox Former Country
|native_name=''Polska Rzeczpospolita Ludowa''
|conventional_long_name= Cộng hòa Nhân dân Ba Lan
|p3=Nhà nước lưu vong Ba Lan
|flag_p3=Flaga PPP.svg
|s1=Ba Lan{{!}}Đệ Tam Cộng hòa Ba Lan
|flag_s1=Flag of Poland (with coat of arms, 1980-1990).svg
|year_start=1944