Khác biệt giữa các bản “Cây đàn sinh viên”

không có tóm lược sửa đổi
n
{{Rất sơ khai}}
[[Thể loại:Bài hát tiếng Việt]]
 
Sau đây là lời bài hát:
 
Đời sinh viên có cây đàn ghi-ta
Ðàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca
Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha cất vang cùng lời ca
 
Ðời sinh viên quý cây đàn ghi-ta
Nhờ ghi ta mới quen nàng mời ca
Buông tiếng đàn tang tình tang tính
Hát lên bài nhớ thương, thương mến tình đồng hương
 
Ðời sinh viên sống trong tình bạn thân
Khi anh thấy buồn tôi nâng phím đàn, tính tang tính tình tang
Cùng dắt nhau qua những ngày gian khó
Cùng dắt nhau qua quãng dời sinh viên
 
Rồi mai dây phút danh lợi phồn hoa
Khi nghe tiếng đàn ta nhớ năm nào,
Thức suốt đêm dài trong những ngày thi đến
Giờ nhớ nhau nhớ nhau thật nhiều
Giờ nhớ nhau ta ôm đàn ghi-ta...
Người dùng vô danh