Khác biệt giữa các bản “Cây đàn sinh viên”

không có tóm lược sửa đổi
 
Đời sinh viên có cây đàn ghi-ta
 
Ðàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca
 
Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha cất vang cùng lời ca
 
Ðời sinh viên quý cây đàn ghi-ta
 
Nhờ ghi ta mới quen nàng mời ca
 
Buông tiếng đàn tang tình tang tính
 
Hát lên bài nhớ thương, thương mến tình đồng hương
 
Ðời sinh viên sống trong tình bạn thân
 
Khi anh thấy buồn tôi nâng phím đàn, tính tang tính tình tang
 
Cùng dắt nhau qua những ngày gian khó
 
Cùng dắt nhau qua quãng dời sinh viên
 
Rồi mai dây phút danh lợi phồn hoa
 
Khi nghe tiếng đàn ta nhớ năm nào,
 
Thức suốt đêm dài trong những ngày thi đến
 
Giờ nhớ nhau nhớ nhau thật nhiều
 
Giờ nhớ nhau ta ôm đàn ghi-ta...
Người dùng vô danh