Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kiểm sát viên (Việt Nam)”

*Kiểm sát viên trung cấp
*Kiểm sát viên sơ cấp.
 
==Tuyên thệ==
Theo điều 85, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, người được bổ nhiệm vào các ngạch kiểm sát viên phải tuyên thệ. Nội dung tuyên thệ gồm 5 điều như sau:
#Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân;
#Đấu tranh không khoan nhượng với mọi tội phạm và vi phạm pháp luật;
#Kiên quyết bảo vệ [[Hiến pháp]], [[pháp luật]], lẽ phải và công bằng xã hội;
#Không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch [[Hồ Chí Minh]] “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”;
#Nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, nguyên tắc tổ chức hoạt động của [[Viện kiểm sát nhân dân (Việt Nam)|Viện kiểm sát nhân dân]].
 
==Cấp hiệu==