Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Å”

Không có "Người Istria-România" ở đây
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không có "Người Istria-România" ở đây)
[[Thể loại:Ký tự Latinh không phổ biến]]
[[Thể loại:Mẫu tự nguyên âm]]
[[Thể loại:Người Istria-România]]