Khác biệt giữa các bản “Dao động”

(công thức k/m=omega^2)
 
==Tổng kết==
Mọi Dao động đều có thể biểu diễn bằng một phương trình Sóng dao động divi phân bậc hai có nghiệm là hàm số Sóng Sin như sau
 
* Phương trình Dao động
:<math>\frac{d^2f(t)}{dt^2} -+\omega^2 f(t) = 0</math>
 
* Sóng Dao động