Khác biệt giữa các bản “Tuyến nội tiết”

'''2''' [[Tuyến yên]]
'''3'''<nowiki> [[tuyến giác]</nowiki>
"43" tuyến cận giác]
'''54'' [[Tuyến ức]]
'''65''' [[Tuyến thượng thận]]
'''76''' [[Tụy]]
'''87''' [[Buồng trứng]] (phái nữ)
'''8''' [[Tuyến tiền liệt]] (phái nam)
| Image2 =
| Precursor =
| System =
| Artery =3 sai 3 là tuyến giác, tuyến cận giáp
| Vein =
| Nerve =
Người dùng vô danh