Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sơn Tinh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Câu chuyện về Sơn Thánh được ghi chép trong hai tác phẩm chuyên viết về đề tài tâm linh khá sớm ở nước Việt là [[Việt điện u linh tập]] và [[Lĩnh Nam chích quái]].
 
Trong hai sách này, Sơn Thánh cùng với [[Thủy Tinh (nhân vật)|Thủy Tinh]] được ghi nhận tương đương nhau. Riêng Việt điện còn ghi: ''"Xét Giao Châu Ký của Tăng Công chép rằng: Vương là Sơn Tinh cùng với [[Thủy Tinh (nhân vật)|Thủy Tinh]] làm bạn rất thân thiết, ở ẩn tại động Gia Ninh, châu Phong."'' Còn theo [[Lĩnh Nam chích quái]] ghi chép: ''"Xưa kia đại vương trông thấy phong cảnh [[núi Tản Viên]] đẹp đẽ bèn làm một con đường từ bến Bạch Phiên đi lên phía nam núi Tản Viên, qua động An Vệ, tới các ngọn nguồn lạch suối đều dựng điện để nghỉ ngơi. Rồi lại đi qua ria núi đến chỏm núi có mây che thì định cư ở đó. Đôi lúc rong chơi trên sông Tiểu Hoàng Giang xem đánh cá, phàm đi qua các làng xóm đều dựng điện để nghỉ ngơi. Về sau, nhân dân theo dấu vết các điện đó mà lập đền miếu để thờ cúng".''<ref>[[Trần Thế Pháp]], cũng trong Lĩnh Nam chích quái.</ref> Lại theo truyện cũ ở sách ''[[Giao Châu ký]]'' của [[Lỗ Công]] được dẫn trong Lĩnh Nam chích quái, tương truyền rằng Đại vương Sơn Tinh [[họ Nguyễn]], cùng vui ở với loài thủy tộc ở đất Gia Ninh, huyện [[Phong Châu]]. Thông tin này khá tương tự thông tin của Việt điện u linh tập.
 
Đời [[nhà Trần]], Sơn Thánh (có lẽ cùng với Thủy Tinh) được tôn làm ''Tản Viên Hựu Thánh Khuông Quốc Hiển Linh Ứng Vương''. Việc thờ tự Sơn Thánh đến thời [[Lê trung hưng]] vẫn không hề dứt, cụ thể như sau: