Khác biệt giữa các bản “Liên minh Trung tâm”

n (BonTheFox13 đã đổi Quyền hạn trung ương thành Liên minh Trung tâm qua đổi hướng: Quyền hạn trung ương)
|native_name = {{native name|de|Mittelmächte}}<br />{{native name|hu|Központi hatalmak}}<br />{{native name|tr|İttifak Devletleri}}<br />{{native name|bg|Централни сили|italics=no}}
|common_name = Liên minh Trung tâm
|status = [[MilitaryLiên allianceminh quân sự]]
|era = Thế chiến I
|date_pre = 7 tháng 10 năm 1879