Khác biệt giữa các bản “Bản”

không có tóm lược sửa đổi
Một số trường hợp sử dụng mở rộng ''chưa chuẩn hóa'' được ghi nhận là:
* Gọi tên vùng [[Buôn Đôn]] ở [[Tây Nguyên]] là "[[Bản Đôn]]".
* Dùng thuật ngữ "già làng trưởng bản" để chỉ những người có uy tín trong buôn bản langlàng các dân tộc thiểu số nói chung ở Việt Nam.
 
Từ ''bản'' cũng được sử dụng khi dịch văn bản tiếng nước ngoài, vì dụ "''bản'' của [[người Nanai]] ở [[Siberi]] ([[nước Nga]])...".