Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Một số trường hợp sử dụng mở rộng ''chưa chuẩn hóa'' được ghi nhận là:
* Gọi tên vùng [[Buôn Đôn]] ở [[Tây Nguyên]] là "[[Bản Đôn]]".
* Dùng thuật ngữ "già làng trưởng bản" để chỉ những người có uy tín trong buôn bản langlàng các dân tộc thiểu số nói chung ở Việt Nam.
 
Từ ''bản'' cũng được sử dụng khi dịch văn bản tiếng nước ngoài, vì dụ "''bản'' của [[người Nanai]] ở [[Siberi]] ([[nước Nga]])...".