Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ lập trình”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 14.160.32.34 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của HugoAWB
n (Đã lùi lại sửa đổi của 14.160.32.34 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của HugoAWB)
Thẻ: Lùi tất cả
Đối với các ngôn ngữ phổ biến hoặc có lịch sử lâu dài, người ta thường tổ chức các hội thảo chuẩn hoá nhằm tạo ra và công bố các tiêu chuẩn chính thức cho ngôn ngữ đó, cũng như thảo luận về việc mở rộng, bổ sung cho các tiêu chuẩn trước đó.
Ví dụ: Với ngôn ngữ C++, hội đồng tiêu chuẩn ANSI C++ và ISO C++ đã tổ chức đến 13 cuộc hội thảo để điều chỉnh và nâng cấp ngôn ngữ này. (Xem thêm [http://www.comeaucomputing.com/iso/ Comeau.Computing]). Đối với các ngôn ngữ lập trình web như [[JavaScript]], ta có chuẩn ECMA, W3C ([http://www.w3.org/]).
 
Tôi bị trầm cảm cứu
 
=== Kiểu dữ liệu ===