Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hán học”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{chú thích trong bài}}
[[Image:Ricci1.jpg|thumb|right|250px|Nhà Hán học[[Từ Quang Khải]](phải)và truyền giáo sĩ[[Matteo Ricci]] giao lưu]]
 
{{chú thích trong bài}}'''Hán học''' ([[chữ Hán]]: 漢學) hay '''Trung Quốc học''' ([[chữ Hán]]: 中國學) là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về [[Trung Quốc]], bao gồm [[lịch sử]], [[chính trị]], [[xã hội]], [[triết học]], [[kinh tế]], thậm chí nghiên cứu cả về cộng đồng [[người Hoa]] ở nước ngoài. Đây là khái niệm do người nước ngoài đặt ra, [[tiếng Anh]] gọi môn khoa học này là Sinology hay Chinese Studies, còn người Trung Quốc gọi khoa học nghiên cứu về Trung Quốc là '''Quốc học''' 國學.
[[Image:Ricci1.jpg|thumb|right|250px|Nhà Hán học [[Từ Quang Khải]](phải)và truyền giáo sĩ[[Matteo Ricci]] giao lưu]]
 
{{chú thích trong bài}}'''Hán học''' ([[chữ Hán]]: 漢學) hay '''Trung Quốc học''' ([[chữ Hán]]: 中國學) là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về [[Trung Quốc]], bao gồm [[lịch sử]], [[chính trị]], [[xã hội]], [[triết học]], [[kinh tế]], thậm chí nghiên cứu cả về cộng đồng [[người Hoa]] ở nước ngoài. Đây là khái niệm do người nước ngoài đặt ra, [[tiếng Anh]] gọi môn khoa học này là Sinology hay Chinese Studies, còn người Trung Quốc gọi khoa học nghiên cứu về Trung Quốc là '''Quốc học''' 國學.
 
==Lịch sử==