Khác biệt giữa các bản “Nguyên hàm”

Hàm ''F''(''x'') = ''x''<sup>3</sup>/3 là một nguyên hàm của ''f''(''x'') = ''x''<sup>2</sup>. Vì đạo hàm của một [[hằng số]] bằng [[không]], ''x''<sup>2</sup> sẽ có vô số nguyên hàm; chẳng hạn (''x''<sup>3</sup>/3) + 0, (''x''<sup>3</sup> / 3) + 7, (''x''<sup>3</sup> / 3) − 36, v.v...
Do đó, họ các nguyên hàm của ''x''<sup>2</sup> được biểu thị tổng quát bởi ''F''(''x'') = (''x''<sup>3</sup> / 3) + ''C''; với ''C'' là một hằng số bất kỳ.
Hàm F(x) = x3/3 là một nguyên hàm của f(x) = x2. Vì đạo hàm của một hằng số bằng không, x2 sẽ có vô số nguyên hàm; chẳng hạn (x3/3) + 0, (x3 / 3) + 7, (x3 / 3) − 36, v.v... Do đó, họ các nguyên hàm của x2 được biểu thị tổng quát bởi F(x) = (x3 / 3) + C; với C là một hằng số bất kỳ.
 
== Tính chất ==
Người dùng vô danh