Khác biệt giữa các bản “Công ty Walt Disney”

*** [[Marvel Studios]]
*** [[Lucasfilm]]
*** [[20th Century Fox]]
* '''[[Walt Disney Parks and Resorts]]''': Bao gồm các công viên giải trí, hệ thống du lịch bằng tàu thủy và các bất động sản liên quan đến du lịch khác của công ty. Bao gồm [[Disneyland]], [[Walt Disney Parks and Resorts]], [[Disneyland Resort]], [[Walt Disney World Resort]], [[Tokyo Disney Resort]], [[Disneyland ở Tokyo]], [[Disneyland Paris]], [[Euro Disney S.C.A.]], [[Hong Kong Disneyland Resort]] (bao gồm [[Hong Kong Disneyland]]), [[Shanghai Disney Resort]], [[Disney Vacation Club]], và [[Disney Cruise Line]].
* '''Disney Consumer Products''': Sản xuất đồ chơi, trang phục và các loại hàng hóa khác dựa trên quyền sở hữu tài sản của Disney.
** [[Disney–ABC Television Group]]
*** [[American Broadcasting Company|ABC Television Network]]
*** Freeform
*** ABC Family Worldwide
**** ABC Family
*** ABC Owned Television Stations Group
**** Live Well Network