Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Y Dhăm Ênuði”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| bắt đầu 4 = Tháng 1/2005
| kết thúc 4 = tháng 8 - 2006<br />{{số năm theo năm và ngày |2005|1|1|2006|8|1}}
| tiền nhiệm 4 = Trần Văn Soan
| kế nhiệm 4 = Phạm Ngọc Nghị
| địa hạt 4 =